logo

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ


ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ:

Ipra-Soft ltd
Україна, м.Харків,61036 вул.Енергетична 11

тел./ факс:
+38 (057) 717-99-44 +38 (057) 717-66-46 +38 (057) 717-96-44 +38 (057) 719-41-23

email:
office@ipra-soft.com.ua
http://ipra-soft.com/

Автоматизована система мікропроцесорної централізації (ст.Лосєве)
РЕКЛАМА


АС мікропросесорної централізації стрілок і сигналів

Індикатор механіка СЦБ


СТАТТІ


Впровадження сучасних технологій в системі керування безпекою руху поїздів

Програмно-технічний комплекс навчання чергових по станції(ДСП)

Призначення

Організація автоматизованого процесу навчання і перевірки професійних знань чергових по станціях, оснащених системами мікропроцесорної централізації - «Тренажер ДСП». Застосовується для навчання ДСП, які працюють з релейними системами ЕЦ.

Створено з метою отримання якісно нових можливостей навчання та контролю знань на основі застосування сучасних програмно–апаратних рішень.

Дозволяє з високою ефективністю провести навчання і перенавчання експлуатуючого персоналу при впровадженні мікропроцесорних систем централізації стрілок і сигналів розробки «Іпра Софт».

Може бути застосований для навчання та перевірки знань ДСП, працюючих з релейними системами ЕЦ, а також мікропроцесорними системами інших виробників.

Комплекс являє собою локальну обчислювальну мережу, в складі якої чотири персональних комп'ютери і програмне забезпечення «Тренажер ДСП». Три комп'ютера виконують функції імітаторів робочих місць ДСП, один—робоче місце інструктора, з якого здійснюється управління комплексом.

До складу комплексу також входять:

 • система телефонного зв'язку між ДСП і інструктором;
 • відеопроектор;
 • принтер;
 • імітатор пульта–табло чергового по станції.
Комплекс може бути виконаний як в стаціонарному, так і в переносному варіанті на базі залізничного пасажирського вагону. Кількість робочих місць ДСП - від двох до п'яти.

Програмне забезпечення «Тренажер ДСП» дозволяє реалізувати наступні можливості:

 • візуальне відображення на моніторах робочих місць ДСП і інструктора поїзної ситуації на кожній станції в реальному масштабі часу;
 • імитацію руху поїздів;
 • імітацію роботи і імітацію несправностей пристроїв системи централізації та блокування(СЦБ);
 • імітацію нештатних ситуацій;
 • запис і зберігання розвитку поїзної ситуації та дій чергового по кожному робочому місцю ДСП під час сеансу тренування;
 • запис і зберігання телефонних переговорів ДСП під час сеансу;
 • управління з робочого місця інструктора роботою всього комплексу, в тому числі, вибір режимів роботи, початкових умов, введення імітацій несправностей, визначення початку і кінця сеансу;
 • управління з робочого місця інструктора роботою всього комплексу, в тому числі, вибір режимів роботи, початкових умов, введення імітацій несправностей, визначення початку і кінця сеансу;
 • перегляд записаних розмов проведення тренажей і перевірок знань ДСП на моніторі будь-якого робочого місця (комплекс може бути укомплектований відеопроектором для колективного перегляду записів);
 • зберігання в електронному вигляді оперативної документації ДСП, можливість її перегляду, корекції і роздруківки при необхідності.
Комплекс дозволяє проводити заняття як по заздалегідь підготовленим завданням, так і зі створенням різних ситуацій інструктором в реальному часі.
Запис відеозображення та звуку при проведенні сеансу в файли формату AVI здійснюється на кожному робочому місці. Перегляд записаних файлів може проводиться на будь-якому компьютері комплексу або відеопроекторі.