logo

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ


ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ:

Ipra-Soft ltd
Україна, м.Харків,61036 вул.Енергетична 11

тел./ факс:
+38 (057) 717-99-44 +38 (057) 717-66-46 +38 (057) 717-96-44 +38 (057) 719-41-23

email:
office@ipra-soft.com.ua
http://ipra-soft.com/

АС «Навігація і управління»— «Шляхами УкраЇни»


АС «Навігація і управління»— Сповіщення на станціях


АС «Навігація і управління»—Бортовий модуль «БИКЛ»

Система автоматизованого оповіщення пасажирів про прибуття поїздів—АС «НАВІГАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ»

Призначення

Автоматизація розрахунків і передача споживачам фактичного часу прибуття/проходження електропоїзда, трансляція інформації на інформаційних табло і плазмових екранах, а також формування встановлених аналітичних довідок на основі навігаційних даних і розкладів руху поїздів.

Завдання

 • відображення на екранах, розташованих в будівлях вокзалів, інформації про дислокацію електропоїздів і розрахункових даних про час прибуття;        
 • трансляція на світлодіодні електронні табло інформації про графік руху поїздів;        
 • мовне оповіщення пасажирів залізничних станцій, платформ про прибуття/проходження електропоїздів;        
 • інформаційна підтримка машиніста - дотримування заданого графіка руху;        
 • отримання об'єктивних даних про дислокацію електропоїздів черговими по РПЧ;        
 • відображення довідкової інформації.

Склад АС «Навігація і управління»

 • Наземне обладнання:
  • телематичний сервер основний і резервний;          
  • сервер додатків основний і резервний;          
  • АРМ чергового по депо;          
  • АРМ чергового інженера;          
  • АРМ ОПО-Е з плазмовою панеллю;
  • модуль «РІТА-С»(«К», «П»).
 • Бортове обладнання:
  • бортовий інтелектуальний комплекс БІКЛ-01(02, 03);
  • індивідуальний мобільний навігаційний модуль БІКЛ-02РМ;

Структурні схеми:

 • ділянки Харків Пасажирський–Козача Лопань  показати
 • швидкісної ділянки(Гребінка–Полтава Південна–Огульці, Огульці–Харків Пасажирський, Полтава Південна–Лозова)   показати

Телематичний сервер

Обмін інформацією між складовими частинами АС «Навігація і управління», конфігурація бортових модулів БІКЛ різних модифікацій. Являє собою апаратно-програмний комплекс, побудований за технологією «клієнт-сервер» із застосуванням сучасних телекомунікаційних технологій, з встановленим на ньому комплексом серверного програмного забезпечення, підключеного до мережі Інтранет.

Сервер додатків

Організація взаємодії з телематичним сервером, зберігання в базі даних навігаційної інформації, що надходить від рухомих об'єктів, рішення прикладних задач, взаємодія з інформаційними автоматизованими системами залізниці.

АРМ чергового по депо

Моніторинг оперативної поїзної обстановки, контроль працездатності обладнання БІКЛ різних модифікацій, перегляд архівних записів про місцезнаходження обладнаних приміських електропоїздів, отримання звітів про дотримання графіків руху, рівня GSM-покриття, призначення номера поїзда в разі відсутності ідентифікації, а також конфігурація АРМ «ОПО-Е».

АРМ чергового інженера

Контроль інформаційного обміну між телематичним сервером, бортовими засобами БІКЛ різних модифікацій і модулями РІТА різних модифікацій. АРМ ДІ є апаратно-програмним комплексом, побудованим за технологією «клієнт-сервер», підключеним до корпоративної мережі АСК ВП УЗ.

АРМ оперативноі поїзної обстановки (АРМ ОПО-Е)

Відображення на плазмовому екрані дислокації електропоїздів і результатів розрахунків графіка руху
  збільшити
Плазмовий дисплей оперативної поїзної обстановки АС «Навігація і управління»

Модуль «РІТА-С»(«П», «К»)

Призначений для обміну даними з телематичним сервером, прийому в автоматичному режимі сигналів оповіщення пасажирів про фактичний час прибуття/проходження поїздів, управління інформаційними світлодіодними табло і системою синтезування мовної інформації, прийому і відображення розкладу, формування сповіщень з охорони праці. Наявність модифікацій пов'язана зі способом передачі даних—Ethernet, GPRS-Internet,комбинацією двох попередніх.

Світлодіодні інформаційні табло

  збільшити
Світлодіодні інформаційні табло АС «Навігація і управління»

Бортовой комплекс БІКЛ

Передача на сервер навігаційних даних GPS, ідентифікація номера поїзда, забезпечення машиніста розрахунковою і графічною інформацією для витримування графіка руху.

Склад БІКЛ:

 • багатофункціональний індикатор машиніста (БФІ) - панельний комп'ютер;        
 • GPS/GSM мобільний навігаційний термінал;        
 • комбінована антена GPS/GSM;        
 • панель перевірки і сигналізації;        
 • перетворювач локомотивного живлення.
  збільшити
Бортовой комплекс АС «Навигация и управление»

Підвищення безпеки

 • підвищення безпеки руху за рахунок зниження впливу людського фактору, як джерела можливих помилок, показників травмування пасажирів прибуваючим електропоїздом;
 • організація достовірного комплексного інформування пасажирів в автоматичному режимі, управління по мережі інформаційними пристроями заданої ділянки;       
 • економія електроенергії за рахунок дотримання розкладу і скорочення режимів догону;       
 • організована посадка пасажирів і скорочення кількості необґрунтованих зривів стоп-крану, підвищення дисциплінованості машиністів;        
 • зниження завантаження оператора системи оповіщення, зменшення кількості обслуговуючого персоналу;        
 • оперативна оцінка приміської поїзної обстановки черговим по РПЧ в режимі реального часу

Економічна доцільність впровадження

Термін окупності капітальних витрат 3,01 року. Економічна ефективність капіталовкладень 0,41.