logo

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ


ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ:

Ipra-Soft ltd
Україна, м.Харків,61036 вул.Енергетична 11

тел./ факс:
+38 (057) 717-99-44 +38 (057) 717-66-46 +38 (057) 717-96-44 +38 (057) 719-41-23

email:
office@ipra-soft.com.ua
http://ipra-soft.com/

Оперативно-інформаційний комплекс автоматизованої системи диспетчерського управління(ОІК АСДУ)

Призначення

Модернізація оперативно-інформаційного комплексу автоматизованої системи диспетчерського управління, модернізація системи телемеханіки та впровадження сучасних засобів контролю кількості та якості електроенергії, що надходить в мережі і транспортується через них.

Завдання

 • підвищення ефективності оперативного управління об'єктами електричної мережі і зниження навантаження на оперативний персонал за рахунок:
  • заміни фізично застарілого обладнання;
  • створення програмно-технічного комплексу ОІК АСДУ, що відповідає сучасним вимогам до систем диспетчерського управління;
  • організації можливості інформаційної взаємодії з суміжними автоматизованими системами і з системами суміжних підприємств;
  • застосування високонадійної апаратної і програмної бази, використання перевірених схемно-технічних рішень;
  • створення інтуїтивно-зрозумілого і зручного інтерфейсу користувача;
  • забезпечення користувачів системи засобами розробки, що забезпечують модифікацію системи власними силами.
 • створення інформаційно-довідкової системи по структурі та об'єктах мереж;
 • включення функцій контролю електроспоживання.
Універсальний контрольований пункт  «КОРУНД-М»

Універсальний контрольований пункт «Корунд-М» є програмно керованим пристроєм телемеханіки і призначений для застосування в системах контролю і управління територіально - розподіленими технологічними процесами.

Універсальний контрольований пункт  «Корунд-М» здійснює в автоматичному режимі прийом даних про стан об'єктів контролю, вимірювання параметрів процесу, обробку та зберігання отриманої інформації, управління виконавчими механізмами і передачу зібраної інформації по каналах зв'язку на вищі рівні системи контролю та управління.

УКП «Корунд-М» виконаний в конструктиві промислової шафи і має модульну конструкцію змінного складу. За кліматичним виконананням УКП виготовляється в двох варіантах:
 • виконання В4 по ГОСТ 12997 для опалювальних приміщень;
 • виконання С1 по ГОСТ 12997 для не опалювальних приміщень.
Вибір складу функціональних модулів УКП під умови конкретного застосування виконується виходячи з вимог до кількості та типів вимірів і каналів зв'язку об'єкта.

АРМ КП «КОРУНД-М»

Програмне забезпечення АРМ КП являє собою набір програм, що реалізують конфігурацію, керування і моніторинг віддаленого контрольованого пункту «КОРУНД-М». АРМ КП призначений для вирішення наступного комплексу завдань:

 • створення і редагування конфігурації КП;
 • зчитування запису конфігурації з/в КП;
 • початкової генерації та експорту налаштувань в файл конфігурації модуля канального адаптера, що входить до складу КП;
 • моніторингу параметрів КП (статистика по портам, каналам, пристроям введення-виведення, значенням сигналів)
 • отримання/встановлення дати/часу;
 • перезавантаження КП;
 • генерації, редагування, зчитування/запису конфігурації модуля канального адаптера;
 • зчитування/запису конфігурації, оновлення.

АРМ КП запускається на віддаленій ЕОМ і взаємодіє з контрольованим пунктом по мережі TCP/IP через вбудований порт Ethernet, або через послідовний порт. Для взаємодії з КП «КОРУНД» може бути також застосована вбудована консоль управління.

arm_kp_korund

АРМ ЧЕМ ПС

АРМ чергового електромонтера підстанції(АРМ ЧЕМ ПС) призначений для автоматизованого вирішення комплексу задач управління об'єктами електромережі:

 • збірка, обробка і виведення інформації про стан комутаційних апаратів і значення телевимірювань, дорозрахункових параметрів і параметрів, введених вручну, на об'єктах мережі ЕС, які знаходяться в оперативному управлінні чергового ПС ЕС або які є джерелами живлення мережі ЕС, у вигляді мнемосхем, графіків і таблиць;
 • аналіз виходу контрольованих параметрів за технологічні і аварійні межі, генерація тривог, що супроводжуюється звуковою сигналізацією і відображенням тривог на АРМ ЧЕМ ПС;
 • ручне введення параметрів, не обладнаних телемеханікою;
 • архівування інформації;
 • документування подій і дій оператора;
 • формування звітних форм і документів;
 • контроль функціонування і стану апаратури збору даних і управління.
arm_dem

Інноваційні рішення

З метою розширення функціональних можливостей систем диспетчерського управління шляхом впровадження сучасних програмних і технічних засобів була розроблена автоматизована система збору телеінформації АСЗТІ з використанням ПЛК «Schneider Elektric», що дозволяє досягнути наступних показників:

 • підвищити кількість контрольованих приєднань;
 • підвищити кількість телесигналів;
 • підвищити точність вимірювань поточних значень активної та реактивної потужностей, діючих значень фазних струмів, діючіх значень фазних і лінійних напруг і частоти - розрядність АЦП, що будуть застосовані, не менш 12 біт;
 • підвищити стійкість і безаварійність роботи енергосистеми за рахунок застосування сучасних і надійних технічних і програмних засобів:
  • інтерфейсних каналів передачі телеінформації - RS-232, RS-485 і Ethernet;
  • цифрових вимірювальних перетворювачів SATEC PM 130 PLUS;
  • захисту від перенапруг і електричних завад в цифрових колах кабельних ліній зв’язку АСЗТІ.