logo

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ


ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ:

Ipra-Soft ltd
Україна, м.Харків,61036 вул.Енергетична 11

тел./ факс:
+38 (057) 717-99-44 +38 (057) 717-66-46 +38 (057) 717-96-44 +38 (057) 719-41-23

email:
office@ipra-soft.com.ua
http://ipra-soft.com/

Програмно–технічний комплекс «Система автоматичного управління газоперекачувальним агрегатом»

Призначення

Система автоматичного управління газоперекачувальним агрегатом(САУ ГПА) призначена для виконання функцій автоматичного управління, регулювання, контролю і захисту з метою забезпечення безаварійної роботи ГПА.

Основні функції

 • перевірка пускової готовності;
 • перевірка справності каналів захисту газоперекачувального агрегату;
 • «холодна» і «технологічна» прокрутка двигуна;
 • автоматичний пуск ГПА з автоматичним виведенням його на заданий режим і підтримання режиму роботи;     
 • нормальне і аварійне зупинення;     
 • автоматичне керування виконавчими механізмами і кранами газової обв'язки агрегату;     
 • відпрацювання режимів роботи, що задаються оператором з пульта управління;     
 • автоматичний захист за технологічними параметрами;     
 • дистанційне керування виконавчими механізмами;     
 • управління системою пожежогасіння;      
 • екстрений останов ГПА за командою оператора або автоматично;      
 • антипомпажне регулювання;      
 • взаємодія з системою автоматичного управління компресорними станціями.
  збільшити
АРМ САУ газоперекачувальним агрегатом

Функції контроля

 • автоматичний безперервний контроль справності ланцюгів управління виконавчими механізмами і допоміжним обладнанням ГПА;        
 • автоматичний контроль ланцюгів аналогових і дискретних датчиків, що беруть участь в аварійних захистах;        
 • контроль стану обладнання;        
 • захист програмного забезпечення від несанкціонованого доступу.

Інформаційнні функції

 • безперервний контроль технологічних параметрів;        
 • побудова трендів контрольованих параметрів;        
 • зображення на екрані робочої станції мнемосхем агрегату;        
 • сигналізація (звукова і світлова) при досягненні технологічними параметрами попереджувальних і аварійних уставок;        
 • надання інформації про невиконані передпускові умови;        
 • формування безперервно оновлюваних масивів поточної і ретроспективної інформації технологічних параметрів, режимів роботи, відхилення від заданих уставок і дій оператора;        
 • індикація невиконання команд управління або відсутності напруги на робочих механізмах.
Програмно–технічний комплекс САУ ГПА має дворівневу ієрархічну структуру, що включає верхній, операторський рівень і нижній рівень—рівень контролю і управління.
Програмно–алгоритмічне забезпечення нижнього рівня призначене для реалізації експлуатаційних режимів ГПА:
Верхній рівень включає в себе робочу станцію, де оператор відстежує поточне значення контрольованих параметрів, стан обладнання, переглядає архівну інформацію, змінює технологічні параметри ГПА, проводить дистанційне керування обладнанням.
Розробка і виконання програм робочої станції здійснюється в середовищі програмного пакета InTouch компанії Wonderware.