logo

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ


ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ:

Ipra-Soft ltd
Україна, м.Харків,61036 вул.Енергетична 11

тел./ факс:
+38 (057) 717-99-44 +38 (057) 717-66-46 +38 (057) 717-96-44 +38 (057) 719-41-23

email:
office@ipra-soft.com.ua
http://ipra-soft.com/

Автоматизована система мікропроцесорної централізації (ст.Лосєве)
РЕКЛАМА


АС мікропросесорної централізації стрілок і сигналів

Індикатор механіка СЦБ


СТАТТІ


Впровадження сучасних технологій в системі керування безпекою руху поїздів

Автоматизована система мікропроцесорної централізації для залізниць

Призначення

Заміна фізично і морально застарілих релейних систем електричної централізації на діючих і на нововведених в експлуатацію залізничних станціях.

Завдання

 • управління об'єктами на станції;
 • контроль стану об'єктів на станції;
 • діагностика справності технологічного обладнання та самодіагностика АС;
 • архівування інформації.

Опис

ПТК забезпечує:

 • технічну діагностику відмов і передвідмовних станів елементів централізації, контроль всіх відмов з виведенням інформації на екрани моніторів робочих місць;
 • надання експлуатаційному технічному персоналу розширеної інформації про стан пристроїв СЦБ на станції, можливість передачі (при необхідності) цієї та іншої інформації в центр управління більш високого рівня;
 • зменшення ймовірності помилкових рішень при керуванні напільним устаткуванням за рахунок проведення програмного аналізу ситуації і формування своєчасних підказок черговому персоналу;
 • можливість отримання з архіву параметрів роботи пристроїв СЦБ для подальшого прогнозування їх стану і планування проведення ремонту та регулювання, не допускаючи повних відмов цих пристроїв;
 • можливість безперервного протоколювання дій експлуатаційного персоналу з управління об'єктами і поїзної ситуації;
 • скорочення термінів виключення з роботи пристроїв СЦБ у випадках зміни колійного розвитку і пов'язаних з цим залежностей між стрілками і сигналами;
 • менші габарити обладнання і, як наслідок, в 3-4 рази зменшення зайнятості обсягу приміщень поста ЕЦ.

Схемно-технічні та програмні рішення, прийняті для ПТК, дозволяють при високій функціональнїй безпечності отримати економічну і надійну в експлуатації систему внаслідок застосування стандартних елементів промислової автоматики - контролерів, модулів введення / виведення сигналів, електромагнітних реле промислового виконання, джерел живлення, що не вимагають настройки і регулювання протягом усього терміну служби.

Склад ПТК

ПТК побудований на базі сучасних високонадійних  апаратно-програмних платформ обчислювальної та мікропроцесорної техніки і мають дворівневу ієрархічну структуру.

До складу верхнього  рівня входять:

 • два автоматизованих робочих місця чергового по станції -  АРМ ДСП 1 і АРМ ДСП 2;
 • автоматизоване робоче місце електромеханіка –  РМ-ШН; 
 • обладнання локальної мережі Ethernet – ЛВС.

До складу нижнього  рівня входять:

 • контролер централізації (два канали) з набором модулів введення / виведення сигналів (два комплекти - в складі кожного із каналів контролера) з гальванічною розв'язкою в ланцюгах сполучення з напільним устаткуванням;
 • вторинні джерела електроживлення для заживлення внутрішніх пристроїв ПТК;
 • автоматичні вимикачі та запобіжники, пристрої керування електроживленням (живлення від фідерів або ІБП);
 • схеми формування сигналів керування по логіці «2 И»;
 • засоби узгодження рівнів сигналів обміну з напільним устаткуванням;
 • засоби захисту вхідних кіл апаратури ПТК від впливу зовнішніх електромагнітних факторів, перенапруг та коротких замикань в ланцюгах до підлогових об'єктів;
 • кросові засоби для підключення зовнішніх ланцюгів контролю і управління напільним устаткуванням.

АРМ ДСП

Основними завданнями АРМ ДСП в процесі їх функціонування є:
 • взаємодія з працюючим на них оперативно-технічним персоналом в процесі управління станційним обладнанням і контролю його поточного стану;
 • ведення інформаційного цифрового обміну командною і діагностичної інформації з контролерами централізації.

АРМ ШН

Контролер централізації

Основними завданнями контролерів централізації, виконуваними ними спільно з іншим обладнанням шаф УКН, є: забезпечення логічного та фізичного сполучення зі станційним обладнанням, збір технологічної інформації, забезпечення інформаційного обміну з АРМ ВУ, формування і видача командних сигналів управління напільним устаткуванням, контроль виконання команд.

У частині стрілочних електроприводів з двигунами постійного струму і світлофорних ламп ПТК забезпечує безпосереднє управління ними без використання будь-яких додаткових пристроїв. В частині управління і контролю стрілочними електроприводами забезпечується:

 • переведення стрілок з положення «+» в положення «-» або з положення «-» в положення «+»;
 • контроль переведення стрілок в положення «+» і «-»;
 • повернення стрілки у вихідне положення при будь-якому її положенні, включаючи недоведення стрілки до свого нормального стану по команді оператора;
 • почергове переведення стрілок, якщо при установці маршруту необхідний переклад декількох стрілок;
 • переведення стрілки до кінця, якщо в момент переведення з'являється зайнятість даної стрілочної секції.

Управління світлофорними лампами забезпечується безпосередньо засобами ПТК з можливістю використання сигнальних трансформаторів. В частині управління і контролю світлофорними лампами забезпечується:

 • контроль цілісності основної і резервної ниток ламп;
 • автоматичне перемикання світлофорних ламп на резервну нитку при обриві основної нитки.

ПТК АС МПЦ-с в частині управління напільним устаткуванням також забезпечує виконання таких функцій:

Стандарти і ГОСТи

ПТК розроблений і виготовлений відповідно до вимог ISО-9001-2000.

У незалежному випробувальному сертифікаційному центрі науково–виробничого підприємства «Хартрон-Аркос» проведені випробування на відповідність системи вимогам технічного завдання і ДСТУ  4178-2003 «Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Функційна безпечність і надійність. Вимоги та методи випробовування», ДСТУ 4151-2003 «Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Електромагнітна сумісність. Вимоги та методи випробовування». Отримано сертифікат відповідності.

В даний час система знаходиться у дослідній експлуатації на станції Лосєве (Південна залізниця).