logo

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ


ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ:

Ipra-Soft ltd
Україна, м.Харків,61036 вул.Енергетична 11

тел./ факс:
+38 (057) 717-99-44 +38 (057) 717-66-46 +38 (057) 717-96-44 +38 (057) 719-41-23

email:
office@ipra-soft.com.ua
http://ipra-soft.com/
Автоматизована система мікропроцесорної централізації (ст.Лосєве)
РЕКЛАМА


АС мікропросесорної централізації стрілок і сигналів

Індикатор механіка СЦБ


СТАТТІ


Впровадження сучасних технологій в системі керування безпекою руху поїздів

Мікропроцесорна автоматична переїзна сигналізація(МП АПС)

Призначення

Проограмно–технічні засоби автоматичної переїзної сигналізації можуть бути застосовані на промисловому і магістральному залізничному транспорті. Автоматична переїзна сигналізація може застосовуватися як для станційніх переїздів, так і для переїздів, розташованих на перегоні.

Завдання

 • підвищення безпеки руху поїздів і автотранспортних засобів на переїздах;
 • скорочення часу простою автотранспорту біля переїзду за рахунок оптимізації довжин ділянок наближення і часу сповіщення;
 • здешевлення обслуговування;
 • скорочення капітальних вкладень при новому будівництві;
 • заміну технічно і морально застарілих пристроїв залізничної автоматики.

Опис

Технічні засоби АПС побудовані на сучасній високонадійній апаратній платформі з застосуванням обчислювальної та мікропроцесорної техніки і мають дворівневу ієрархічну структуру.

АПС  спроектована на базі системи контролю зайнятості ділянок шляху (СКЗУ) з установкою точкових колійних датчиків і складається з:

 • напільного устаткування (рахункові пункти і датчики) СКЗД;
 • блоку автоматичної переїзної сигналізації(БАПС);
 • програмного забезпечення, що поставляється в складі відповідного обладнання;
 • кабельноі мережі.

АПС виконує наступні функції:

 • прийняття від рахункових пунктів інформації для визначення стану (вільно / зайнято) колійних ділянок;
 • управління загороджувальними світлофорами (червоний, місячно-білий);
 • управління автодорожніми світлофорами (2 червоних миготливих, 1 місячно-білий миготливий) і звуковою сигналізацією;
 • управління шлагбаумами (при наявності);
 • контроль справності ламп автодорожніх і загороджувальних світлофорів;
 • контроль справності окремих вузлів і модулів;
 • формування витягів часу на відкриття маневрових і поїзних світлофорів;
 • забезпечення стиковки з існуючими світлофорами в частині витримки часу;
 • формування сигналу про стан АПС для індикації на пульті управління ДСП;
 • ув'язку с МПЦ ДК.

Для управління напільним устаткуванням і контролю його стану застосовані програмовані логічні контролери серії М340 виробництва фірми«Schneider Electric»(Франція). Обчислювальні засоби нижнього рівня функціонують під управлінням програмно-математичного забезпечення.

Для забезпечення вимог по функціональній безпеці апаратура АПС виконана двоканальною. Канали А і Б апаратури функціонують незалежно один від одного. Прикладне програмне забезпечення в каналах контролера за певними алгоритмами визначає достовірність інформації в каналах, наявність несправності апаратної частини.

Взаємодія з одноканальним напільним устаткуванням при видачі команд управління проводиться двома каналами по логіці 2И для дозволяючих сигналів і логіці ИЛИ - для забороняючих сигналів. Прийом від напільного устаткування сигналів контролю їх стану в каналі проводиться за логікою ИЛИ.