logo

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ


ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ:

Ipra-Soft ltd
Україна, м.Харків,61036 вул.Енергетична 11

тел./ факс:
+38 (057) 717-99-44 +38 (057) 717-66-46 +38 (057) 717-96-44 +38 (057) 719-41-23

email:
office@ipra-soft.com.ua
http://ipra-soft.com/

Автоматизована система побудови рейко–шпально–баластної карти(РШБК) із застосуванням бездротових засобів зв'язку.

Призначення

Автоматизація процесу побудови рейко–шпально–баластної карти на основі оперативних даних з індивідуальних модулів «Кобра».

Опис

Впровадження інформаційних технологій управління дорожнім господарством сприяють підвищенню ефективності управління технічного стану колії і соціально–економічного стану підприємств на всіх рівнях управління, оперативного надання необхідної інформації системам автоматизованого управління перевізним процесом.
АСУ «КОЛІЯ»—багаторівнева система, що охоплює всі складові колійного господарства. Вона включає в себе кілька видів автоматизованих робочих місць, об'єднаних в локальну мережу підприємства і пов'язаних в корпоративну мережу передачі даних на рівень дороги, Укрзалізниці.
Дані, отримані в околотку, ділянці передаються в технічний відділ ПЧ і вводяться в АРМ ТО. Далі інформація оновлюється і передається на АРМ служби колії, де об'єднуються і формуються необхідні довідкові дані і звіти.
Одним із завдань АСУ «Колія»— є складання технічного паспорта форми АГУ–4, який є основним документом, що відображає кількісну і якісну характеристики найголовніших елементів колійного господарства дистанції колії.
В АСУ «КОЛІЯ» на основі оперативних даних з індивідуальних модулів «Кобра» автоматично формується рейко-шпало-баластна карта (РШБК) в форматі EXCEL, за якою можна визначити необхідні дані про рейки, шпали, баластний шар, ремонт колії.
rshbk

Индивідуальний модуль «Кобра»

Обмін даними між індивідуальним модулем «КОБРА» і телематичним сервером здійснюється по радіоканалах GSM в режимі GPRS–Internet або (при наявності точки доступу) по WiFi.
 
Побудова РШБК в автоматичному режимі здійснюється на АРМ чергового інженера технічного відділу дистанції колії.

rshbk_3 rshbk_4