logo

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ


ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ:

Ipra-Soft ltd
Україна, м.Харків,61036 вул.Енергетична 11

тел./ факс:
+38 (057) 717-99-44 +38 (057) 717-66-46 +38 (057) 717-96-44 +38 (057) 719-41-23

email:
office@ipra-soft.com.ua
http://ipra-soft.com/

Автоматизована система подачі стисненого повітря у виробничі підрозділи—АСУ ТП «ПОВІТРЯ».

Призначення

Підвищення ефективності управління системою подачі стисненого повітря у виробничі підрозділи.

Завдання

 • реалізація енергозберігаючого режиму роботи компресорної станції;
 • економія електроенергії в результаті зниження непродуктивної витрати стисненого повітря, що досягається за рахунок автоматичного регулювання турбокомпресора на постійний тиск при змінній витраті і за рахунок оперативної підтримки оптимального тиску з високою точністю на вході кожного споживача;
 • зниження експлуатаційних витрат в результаті подовження міжремонтних інтервалів пневмообладнання, що досягається оптимізацією режимів роботи, завдяки стабільному тиску стисненого повітря на вході кожного споживача;
 • зниження експлуатаційних витрат на виконання функцій контролю та управління за рахунок підвищення оперативності, точності та достовірності інформації про протікання технологічного процесу, що досягається використанням сучасних програмних і технічних засобів збору, передачі, зберігання і відображення даних.
Опис
Стиснене повітря як енергоносій є основою технологічного процесу більшості промислових підприємств країни. При цьому в балансі електроспоживання підприємства частка компресорних станцій досягає 25-30%, в зв'язку з чим енергозберігаючі заходи в цій галузі набувають досить великого значення.
Автоматизована система управління подачею стисненого повітря АСУ ТП «ПОВІТРЯ» управляє продуктивністю турбокомпресорів і підтримує постійний тиск в мережі в залежності від споживання стисненого повітря.
Датчики тиску, витрати і температури, встановлені в точках контролю, дозволяють оцінити картину використання стисненого повітря, визначити рівні витоків і локалізувати їх. Можливість дистанційного управління запірною арматурою дозволяє оперативно реагувати на аварійні ситуації, попереджати непродуктивні витрати стисненого повітря.
Передбачена оперативна система відображення процесів виробництва і споживання стисненого повітря в реальному часі, розвинена система архівації основних параметрів і дій оператора, ведеться автоматичний облік виробленого та споживаного стисненого повітря окремо по споживачах і сумарного.
Інформація про витрату стисненого повітря може бути представлена ​​у вигляді таблиць або графіків з годинною, добової або місячної дискретністю.
 
 • верхній рівень—автоматизовані робочі місця операторів;
 • середній рівень—технічні засоби (на базі мікропроцесорних засобів), що формують сигнали управління на основі збору і обробки первинної інформації;
 • нижній рівень—датчики і виконавчі пристрої;
 • мережеве обладнання—технічні засоби та кабелі, що дозволяють організувати обмін інформацією між апаратурою верхнього і середнього рівнів;
 • кабелі, що зв'язують датчики і виконавчі пристрої з апаратурою середнього рівня.
Прикладне програмне забезпечення верхнього рівня представляє собою Web-додаток і складається з наступних частин
 • технологічні та допоміжні відеокадри;
 •            
 • скрипти (навігація по відеокадрах, управління базою даних технологічних параметрів, архівування, моніторинг цифрових каналів зв'язку і т.д.)
 •            
 • бази даних параметрів системи.
Прикладне програмне забезпечення середнього рівня виконано на базі контролера I –8XX7.
 
Экономічний ефект
Впровадження автоматизованої системи управління дозволить істотно економити споживання електроенергії, за рахунок:
 • оптимізації режимів роботи компресорної установки і споживачів стисненого повітря;
 •           
 • зниження експлуатаційних витрат у результаті подовження міжремонтних інтервалів пневмообладнання.
Впровадження АСУ ТП «ПОВІТРЯ» дозволить отримати економію електроенергії від 10 до 15% на один компресор.
Система управління за рахунок економії електроенергії на виробництво стисненого повітря окупиться не більше, ніж за 2,2 років.