logo

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ


ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ:

Ipra-Soft ltd
Україна, м.Харків,61036 вул.Енергетична 11

тел./ факс:
+38 (057) 717-99-44 +38 (057) 717-66-46 +38 (057) 717-96-44 +38 (057) 719-41-23

email:
office@ipra-soft.com.ua
http://ipra-soft.com/

Автоматизована система мікропроцесорної централізації (ст.Лосєве)
РЕКЛАМА


АС мікропросесорної централізації стрілок і сигналів

Індикатор механіка СЦБ


СТАТТІ


Впровадження сучасних технологій в системі керування безпекою руху поїздів

Автоматизовані системи мікропроцесорної централизації для промислового транспорту

Призначення

Автоматизована система мікропроцесорної централізації (АС МПЦ) розроблена з використанням нових науково–технічних рішень, забезпечує підвищення безпеки руху, новий рівень функціональних можливостей і ефективності роботи оперативного та обслуговуючого персоналу, підвищення техніко–економічних показників впровадження, експлуатації та обслуговування.

АС МПЦ призначена для заміни фізично та морально застарілих релейних систем електричної централізації як на діючих, так і на нововведених в експлуатацію залізничних станціях.

Функції

 • технологічне управління об'єктами централізації на станції (відповідно до типових рішень МРЦ-13 по централізації стрілок і сигналів);
 • контроль стану об'єктів на станції
 • контроль справності технологічного обладнання та самодіагностика;
 • взаємодія з оператором;
 • архівація інформації.

Опис

kopry

Апаратно–програмні засоби, структура системи та схемно-технічні рішення обрані з урахуванням виконання вимог «ДСТУ 4178-2003. Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Функційна безпечність і надійність», «ДСТУ 4151-2003. Комплекси технічних засобів систем керування та регулювання руху поїздів. Електромагнітна сумісність. Вимоги та методи випробувань». Розвинена система діагностики дозволяє локалізувати несправні елементи системи до знімного пристрою.

Система дозволяє:

 • отримати економію експлуатаційних витрат за рахунок:
  • високої надійності системи внаслідок застосування сучасних високонадійних компонентів загальнотехнічного застосування, які не потребують обслуговування за весь період експлуатації;
  • зниження споживання електроенергії;
  • скорочення регулювальних операцій внаслідок застосування цифрової техніки.
 • досягти стійкого зниження вартості обладнання МПЦ по відношенню до релейних систем електричної централізації за рахунок постійної тенденції збільшення вартості спеціалізованого обладнання СЦБ і зниження вартості компонентів цифрової техніки.

За результатами розрахунків і випробувань визначені кількісні показники надійності та функційної безпечності системи

. Кількісні показники надійності МПЦс

Кількісні показники функціональної безпеки МПЦс

Схемні рішення для застосування МПЦ на різних за складністю станціях:

 • Автоматизована система мікропроцесорної централізації для малих станцій (до 10 стрілок)  показати
 • Автоматизована система мікропроцесорної централізації для середніх станцій(до 30 стрілок)  показати
 • Автоматизована система мікропроцесорної централізації для великих станцій(АС МБЦб)  показати
 • Підсистема АС МБЦб ділянки (горловини)  показати

Порівняльні показники надійності і функціональної безпеки для різних варіантів побудови апаратури МПЦ на прикладі малої станції